Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění.

Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. KBELOVÁ A.: Hmat u zrakově postižených. Praha Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. Učení zrakově postižených dětí v raném věku - Lilli Nielsen (1993) NEZTRÁCET ČAS !!! poskytnout příležitost k aktivnímu učení. téměř každé dítě je schopno se učit (výjimkou mohou být některé děti s progresivním onemocněním) schopnosti dítěte je třeba propojovat Soubor publikací, které jsou věnovány rozvoji poznávacích procesů a kompenzačních smyslů u zrakově postižených dětí, zahrnuje tituly: Zrakově postižené dítě, Hmat u zrakově postižených, Sluchové vnímání u zrakově postižených, Čich a chuť u zrakově postižených, Náprava poruch binokulárního vidění. penzaþní smysl a to hmat. Uvádím zde význam a podstatu vnímání hmatem u zrakově po-stižených dětí. Dále jakým způsobem lze u dětí rozvíjet hmat ruky a nohy. Na úplný závěr jsem představila různé hraþky a pomůcky, doplněné také o obrázky, kterými lze u dětí roz-víjet hmat.

Hmat u zrakově postižených. Cena 61,00 Kč Rychlý náhled Čich a chuť u zrakově Cena 61,00 Kč Rychlý náhled Zrakově postižené dítě . Cena 105,00

Aplikované pohybové aktivity osob se zrakovým postižením

Zrakově postižené dítě (Alena Keblová) | Detail knihy

Zrakově postižené dítě - Alena Keblová | Knihy Dobrovský Sluchové vnímání u zrakově postižených. Alena Keblová. kniha 66 Kč. Nedostupné Hmat u zrakově postižených. Alena Keblová Hmat - ZDRAVIE.sk